Yksityisyyden suoja

Odeal Oy tunnistaa ja kunnioittaa palveluidensa käyttäjän odotuksia yksityisyyden suojasta. Kaikki tiedot, jotka käyttäjä meille antaa, pysyvät luottamuksellisina.


Miksi ja mihin keräämme, säilytämme ja käytämme asiakkaiden tietoja

Keräämme, säilytämme ja käytämme tietoja, koska uskomme, että näin opimme paremmin ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita. Saamiemme tietojen perusteella tarjoamme kuluttajaa kiinnostavia tuotteita ja palveluita hänen käyttöönsä. Tietoja käytetään myös ratkaisujen löytämiseen ongelmatilanteissa.

Keräämme asiakkaita koskevia tietoja asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista (asiakkaan tunnistaminen ja yksilöinti, asiakkaan kanssa solmittujen sopimusten noudattamisen varmistaminen, yhteydenotto, suoramarkkinointi), riskienhallintaa sekä toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten. Olemme aina tarvittaessa valmiit selvittämään toimintatapamme käyttäjän niin halutessa.

Kuinka pidämme asiakkaiden tiedot ajan tasalla

Pyrimme pitämään asiakkaittemme tiedot ajan tasalla, mutta mikäli kaikesta huolimatta asiakkaamme huomaa tiedoissaan olevan virheitä esim. palkanmaksussa, pyydämme asiakasta ilmoittamaan virheellisestä merkinnästä.

Henkilökunnalla rajoitettu pääsy asiakkaiden tietoihin

Asiakkaiden tietoihin pääsy on rajoitettu vain niille toimihenkilöille, joilla on työtehtäviin liittyvä tarve päästä tietoihin käsiksi. Koulutamme henkilökuntamme ymmärtämään luottamuksen ja asiakkaan yksityisyyden suojan merkityksen. Meillä on myös hyväksytyt periaatteet luokitella tietoa. Täten turvaamme tietojen luottamuksellisen käytön ja säilytyksen.

Turvallisuuden ylläpitäminen turvaamaan asiakkaiden tietoja

Käytämme hyväksyttyjä turvallisuussääntöjä ja -menetelmiä, joilla estämme pääsyn asiakkaiden tietoihin ulkopuolisilta henkilöiltä, joilla tähän ei ole oikeutta. Näitä menetelmiä ovat mm. tietokoneiden salasanat, palomuurit, verkkoturvallisuus, paloturvakaapit sekä tarpeettomien tietojen ja asiakirjojen hävittäminen turvallisesti.

Tietojen luovuttaminen

Asiakkaita koskevia henkilötietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja luovutetaan viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja salassapitosäännösten estämättä.

Luovutamme tietoja asiakkaastamme vain, mikäli:

  • asiakas on valtuuttanut meidät antamaan kyseisiä tietoja
  • lain mukaan toimivaltainen viranomainen pyytää tietoja

Asiakkaan yksityisyyden ylläpitäminen liiketoiminnassa kolmansien osapuolten kanssaJoskus meidän on tarpeellista luovuttaa tietoja asiakkaasta tai tämän toiminnasta toimittajalle tai palveluyritykselle, jolta yrityksemme ostaa palveluita asiakkailleen. Esimerkiksi henkilökortin tilaus, jolloin annamme tarpeelliset tiedot kortin toimittajalle. Vaadimme näiltä toimittajilta ja palveluyrityksiltä luottamuksellisuutta ja lain noudattamista. Emme salli kolmansien osapuolten myydä tai käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Internet-tietoturva

Kun asiakas vierailee WWW-sivuillamme, noudatamme samoja sääntöjä luottamuksen ja yksityisyyden osalta kuin hänen käydessään toimistollamme. Kysymme tietoja vierailijalta voidaksemme palvella käyttäjiä paremmin tai saadaksemme tietää, kuka on vieraillut WWW-sivuillamme. Näitä tietoa käytetään ainoastaan parantamaan palveluitamme.

Evästeet

Eväste (cookie) on tekstitiedosto, joka ladataan automaattisesti internet-sivuilta käyttäjän selaimen välimuistiin.
Käytämme evästeitä kerätäksemme anonyymiä tietoa muun muassa sivustomme käyttötavoista ja suosituimmista sivuista. Evästeiden avulla saamme myös tärkeää tietoa sivujen latautumisajoista ja mahdollisista virhetilanteista. Tarvitsemme tätä tietoa, jotta voisimme parantaa verkkopalveluidemme sisältöjä ja käytettävyyttä. Emme kerää mitään tietoja, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen.

Edellisestä poiketen nettipalvelussa asioivat käyttäjät ovat tunnistettuja. Kukin käyttää tunnistetaan yksilöllisellä evästeellä.

Jos et halua, että evästeitä tallennetaan tietokoneellesi, voit sulkea ominaisuuden selaimesi turvallisuusasetuksista.Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Keräämme monilta eri tahoilta tietoa ymmärtääksemme ja kohdataksemme käyttäjien tarpeita. Henkilökohtaista tietoa palvelumme käyttäjästä keräämme mm. seuraavista lähteistä:

  • Asiakkaan täyttämästä lomakkeesta, kun hän asioi meillä henkilökohtaisesti
  • WWW-lomakkeesta tai sähköpostin välityksellä
  • 


Muilta tahoilta yhteyksissä, joissa asiakkaallemme tarjotaan tuotteita ja palveluita.

WWW-sivujen palvelimelle tallennettujen lokitietojen kautta:

  • 
käyttäjän selainversion ja käyttöjärjestelmän

tunnistamme
  • millä WWW-sivuilla käyttäjä käy
  • organisaation, jota käyttäjän Internet-osoite edustaa

Oikeus tarkistaa tietonsa

Asiakkaalla on aina mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot tekemällä siitä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus rekisterinpitäjälle jätetyllä ilmoituksella kieltää häntä koskevien tietojen käyttämistä suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten. Rekisterinpitäjä korjaa välittömästi rekisterissä olevan virheelliseksi tai vanhentuneeksi havaitsemansa tiedon.Rekisterinpitäjä

Nämä tiedot koskevat seuraavien rekisterinpitäjien asiakasrekistereitä:

Odeal Oy, Y-tunnus 2269472-8, osoite Meritullinkatu 11 C, 00170 Helsinki