Palvelun käyttöehdot

Tutustu laskutuspalvelun käyttöehtoihin.


Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan työn suorittajaa, työntekijää, joka sopii suoraan toimeksiantajan, asiakkaansa kanssa työtehtävistään ja hinnoittelusta. Hallintoyrityksellä tarkoitetaan Odeal Oy:tä tai Odeal Oy:n rekisteröimää aputoiminimeä

Hallintoyritys ei pääsääntöisesti markkinoi tai myy palvelun käyttäjien työsuorituksia. Mahdollisesta kattomarkkinoinnista ja muusta myynninedistämisestä sovitaan kulloinkin erikseen palvelun käyttäjien kanssa henkilökohtaisesti.

Ennen palvelun käyttöä palvelun käyttäjän tulee luoda tunnukset internetissä toimivaan nettipalveluun (https://laskuta.com). Rekisteröinti on onnistunut, kun Hallintoyritys vahvistaa sen sähköpostitse tai muutoin. Tunnusten luominen on aina maksutonta, eikä sido Palvelun käyttäjää mihinkään.

Hallintoyritys huolehtii Palvelun käyttäjiensä tietosuojasta henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain velvoitteiden mukaisesti.

Palvelun käyttäjä sopii työsuoritustaan mahdollisesti koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa. Mikäli Palvelun käyttäjä ei pysty, halua tai muuten kykene korjaamaan aiheuttamaansa virhettä, Hallintoyrityksellä on oikeus korjauttaa virheellinen työsuorite ja periä kustannukset Palvelun käyttäjältä.

Palvelun käyttäjät on vakuutettu lakisääteisillä vakuutuksilla. Hallintoyrityksellä on lisäksi vastuuvakuutus 1.000.000 euroon asti, joka korvaa mahdolliset kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot vakuutusehtojen mukaan. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä. Lisäksi Hallintoyrityksellä on oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikuluja 40.000 euroon asti ja vapaa-ajan tapaturmavakuus laskutusjaksojen aikana.

Jos Palvelun käyttäjän ammattialaa valvotaan viranomaisten toimesta, Hallintoyritys tarvitsee riittävät todistukset ja dokumentit Palvelun käyttäjän ammattipätevyydestä.

Laskutushinta on Palvelun käyttäjältä osalta määriteltävä siten, että siitä määräytyvä palkka ei ole ristiriidassa minimipalkkasäädösten tai alalla mahdollisesti sovellettavan työehtosopimuksen kanssa. Hallintoyritys pidättää oikeuden olla hyväksymättä toimeksiantoa.

Palvelun käyttäjän on noudatettava työsuojelumääräyksiä. Hän myös vastaa ilmoittamiensa verottomien kulukorvausten sekä muiden kulujen oikeellisuudesta. Kulukuitit on toimitettava alkuperäisinä viimeistään maksamisen yhteydessä. Hallintoyritys pidättää oikeuden olla hyväksymättä kulukuitteja.

Hallintoyritys maksaa palkan Palvelun käyttäjälle, kun toimeksiantajan suoritus on saapunut Hallintoyrityksen tilille tai sopimuksen mukaan. Palkka maksetaan, kun kaikki tarvittavat tiedot (palkansaajat, palkkion jakautuminen, matkalaskut, kuitit yms.) on toimitettu Hallintoyritykselle. Toimeksiantajalle lähetetyn laskun arvonlisäverottomasta summasta vähennetään kulloinkin voimassaoleva palvelumaksu, lakisääteiset maksut ja vakuutukset sekä Palvelun käyttäjän henkilökohtainen ennakonpidätys. Palvelun käyttäjälle toimitetaan palkanmaksusta palkkaerittely sekä tarvittaessa mahdolliset muut todistukset työvoimatoimistoa tai ammattiliittoa varten. Maksettavat palkat ja kulukorvaukset ovat toimeksiannon mukaisesti sovittuja ja kertakaikkisia sisältäen lomakorvaukset. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelun käyttäjän ei tarvitse tehdä palkastaan ilmoituksia tai maksuja minnekään.

10§ Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä osamaksu-, alihankinta- tai luottosopimuksia Hallintoyrityksen puolesta, eikä tehdä hankintoja laskulla Hallintoyrityksen nimiin. Palvelun käyttäjien sopimien sopimusten henki tulee olla sellainen, että Hallintoyritys on hallinnollinen yritys, operaattori ja Palvelun käyttäjä vastaa itse sopimusvelvoitteistaan.

11§ Hallintoyrityksen palvelumaksu on 2-5 prosenttia. Palvelumaksu veloitetaan palkanmaksun yhteydessä suoraan laskutuksesta. Palvelumaksu on progressiivinen ja riippuu palvelun käyttäjän kokonaislaskutuksesta. Palvelumaksu on prosentuaalinen, mutta aina vähintään 15 euroa palkanmaksusta.

12§ Verokortti tulee toimittaa ennen palkanmaksua. Verokortin puuttuessa ennakonpidätys tehdään 60% mukaan. Laskutusmääräyksen voi tehdä asiakkaalle, vaikka verokorttia ei olisi vielä toimitettu.

On hyvä lisäksi tietää, että pääsääntöisesti Hallintoyrityksen palkanlaskijat odottavat verokortin toimittamista ennen palkan maksamista.

13§ Yli 500 euron yksittäisten hankintojen vähennysoikeus on sovittava erikseen. Nyrkkisääntönä on, että työhön liittyvät materiaalikulut korvataan kuitteja vastaan. Pääsääntöisesti laitteiden, koneiden ja pitkäaikaisten työvälineet kannattaa vähentää omassa verotuksessa syystä, että Hallintoyrityksen kautta vähennettäessä ne siirtyvät Hallintoyrityksen kirjanpidolliseen omistukseen.